Skip to main content
 • Strategie komunikacji
 • Komunikacja zewnętrzna
 • PR produktowy
 • Komunikacja wewnętrzna
 • PR korporacyjny
 • Szkolenia wizerunkowe i medialne
 • Relacje z mediami
 • Organizacja eventów, m.in. konferencji prasowych
 • Strategie komunikacji
 • Komunikacja zewnętrzna
 • PR produktowy
 • Komunikacja wewnętrzna
 • PR korporacyjny
 • Szkolenia wizerunkowe i medialne
 • Relacje z mediami
 • Organizacja eventów, m.in. konferencji prasowych
 •  Zarządzanie sytuacją okołokryzysową – przed wystąpieniem kryzysu, w trakcie i po kryzysie
 • Doradztwo komunikacyjne
 • Tworzenie procedur i manuali
 • Szkolenia antykryzysowe
 • Symulacje kryzysowe
 • Budowa zespołu antykryzysowego
 • Doradztwo komunikacyjne
 • Tworzenie procedur i manuali
 • Szkolenia antykryzysowe
 • Symulacje kryzysowe
 • Budowa zespołu antykryzysowego
 • Zarządzanie sytuacją okołokryzysową – przed wystąpieniem kryzysu, w trakcie i po kryzysie
 • współprace barterowe
 • kreatywne przesyłki PRoduktowe
 • współprace płatne

Corporate Social
Responsibility

Obszary naszych działań:

 • programy edukacyjne
 • kampanie społeczne
 • strategie CSR