Skip to main content

Polityka Prywatności

Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacje ogólne

Strona internetowa www.synertime.pl i serwis dostępny pod tym adresem internetowym („Serwis”) jest  prowadzony przez spółkę Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Wyścigowa 4b, lok. 1-4, 02-681 Warszawa, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000291350, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, NIP – 9512236147, REGON – 141173151.

W niniejszej Polityce Prywatności przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania przez Synertime Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, w szczególności kontaktując się z nami lub w różnych sytuacjach, które wymagają powierzenia nam danych osobowych.

Synertime Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem wszelkich zasad przewidzianych przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz  Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Wyścigowa 4b, lok. 1-4, 02-681 Warszawa („Synertime”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail: info@synertime lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania.

  1. W sytuacji, w której przekazują nam Państwo swoje dane osobowe kontaktując się z naszą spółka, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzania w celach:

– prowadzenia z nami korespondencji telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu nawiązania komunikacji z nami i działalnością gospodarczą prowadzoną przez naszą spółkę;

– marketingu własnych produktów lub usług oraz badania opinii, z tym zastrzeżeniem, iż dla przekazywania komunikatów o charakterze marketingowym na adres email, wymagane jest udzielenie odrębnej zgody. (podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2. Synertime jest uprawniony przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zrealizowania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa. (podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3. Synertime jest uprawniony przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami dla ich przetwarzania w celu nawiązania z Państwem komunikacji, utrzymywania z Państwem relacji biznesowych w ramach naszej działalności w szczególności w zakresie public relations. (podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.

Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom, dostawcom naszych usług), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na nasze polecenie.

Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub innych informacji branżowych, informacji o wydarzeniach lub konferencjach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania dla których to przetwarzanie było dedykowane, w szczególności do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby Synertime lub adres email wskazane powyżej

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, iż naruszone zostały ich prawa.

 

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.

Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.

 

Pliki Cookies

“Serwis pozostawia informacje na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.”