Niesamowite odkrycia w Karahan Tepe i Göbekli Tepe. Największa rzeźba przedstawiająca człowieka i pierwszy pomalowany posąg zwierzęcia

Na terenie Göbekli Tepe i Karahan Tepe, jednych z najstarszych na świecie stanowisk archeologicznych z okresu neolitu, dokonano nowych odkryć. Rzeźby ukazujące człowieka oraz zwierzęta zostały niedawno odnalezione podczas wykopalisk prowadzonych w dziewięciu lokalizacjach w ramach projektu „Kamienne Wzgórza” (Taş Tepeler). To przedsięwzięcie nie tylko przybliża nam epokę prehistoryczną, lecz również przynosi przełomowe znaleziska dla całego świata.

Posąg człowieka: Imponujący przykład sztuki prehistorycznej

W trakcie ostatnich wykopalisk w Karahan Tepe odkryto największą znaną rzeźbę człowieka z tego okresu. Imponujący posąg, mierzący 2,45 metra, osadzony na postumencie i posiadający twarz o realistycznym wyrazie, aspiruje do miana jednego z najwspanialszych przykładów sztuki prehistorycznej na świecie. Figura mężczyzny w pozycji siedzącej z zarysowanymi kośćmi żeber, kręgosłupa i ramion przywołuje na myśl zmarłego, ale ustawienie postaci wskazuje na żywą osobę. Na tym samym terenie archeolodzy natrafili również na rzeźbę sępa umieszczoną na przodzie postumentu oraz odsłonili kamienne płyty.

Dzik z Göbekli Tepe – pierwszy pomalowany posąg naturalnej wielkości

Podczas wykopalisk prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Turystyki Türkiye (Turcji), w strukturze D  Göbekli Tepe znaleziono naturalnej wielkości posąg dzika wykonany z wapienia. Rzeźba, na powierzchni, której zachowały się ślady czerwonego, białego i czarnego barwnika stanowi pierwszy, pomalowany przykład posągu zwierzęcia tej wielkości odkryty od okresu neolitu, aż do chwili obecnej. Statua dzika z Göbekli Tepe usytuowana jest na podeście, ozdobionym płaskorzeźbami m.in. symbolem w kształcie litery H, półksiężycem, dwoma wężami i trzema ludzkimi twarzami lub maskami.

Göbekli Tepe: Miejsce, które zmieniło bieg historii

Położone około 18 kilometrów na północny-wschód od centrum miasta Şanlıurfa, w pobliżu wioski Örencik, Göbekli Tepe stanowi jedno z najważniejszych dziedzictw ludzkości. Jako 18 obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Türkiye (Turcji), to stanowisko archeologiczne znacząco zmieniło nasze rozumienie społeczeństw łowiecko-zbierackich z okresu neolitu. Prace wykopaliskowe w Göbekli Tepe rozpoczęły się w 1995 r., i szybko odkryto liczne znaleziska, w tym filary w kształcie litery T ozdobione motywami zwierzęcymi i geometrycznymi wzorami, różnorodne rzeźby ludzi i zwierząt, narzędzia z kamienia i kości, a także pozostałości roślin czy kości zwierząt, dostarczające informacji na temat ówczesnego sposobu żywienia. Badania archeologiczne na tym stanowisku umożliwiły zrozumienie, w jaki sposób doszło do zmiany trybu życia na osiadły, co stanowi jedną z najistotniejszych ewolucji w historii ludzkości. Odsłoniły także liczne nowe fakty dotyczące życia społecznego, architektury oraz sztuki w tym okresie, sugerując obecność rozwiniętego społeczeństwa na wczesnych etapach epoki neolitu.

 „Kamienne Wzgórza” (Taş Tepeler) – kraina wielkiej transformacji

W Türkiye (Turcji), która od dawna jest krainą starożytnych cywilizacji, prowadzone są liczne wykopaliska oraz projekty renowacyjne na obszarach o znaczeniu historycznym, mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Kraj ten jest obecnie światowym liderem pod względem tego typu prac. Prognozuje się, że do końca 2023 roku liczba trwających wykopalisk i badań archeologicznych w Türkiye (Turcji) wzrośnie do 750.

Wykopaliska archeologiczne w Türkiye (Turcji) są niczym podróż w czasie, odsłaniająca przed nami dawne dzieje i dziedzictwo ludzkości. Współcześnie prowadzone badania miejsc w danym regionie zapewniają bardziej całościowe zrozumienie historii z przeszłości. Doskonałym przykładem tego jest projekt „Kamienne Wzgórza” (Taş Tepeler). Kierowany przez profesora Necmi Karula, który stoi na czele Katedry Archeologii Prehistorycznej na Uniwersytecie w Stambule, ma na celu zgłębienie aspektów technologicznych, ekologicznych i społecznych pierwszych osiadłych społeczności ludzkich. Badania terenowe przeprowadzone na płaskowyżu Şanlıurfa doprowadziły do odkrycia osad w pobliżu Göbekli Tepe. Miejsca te, znane pod wspólną nazwą „Kamienne Wzgórza” (Taş Tepeler), obejmują oprócz Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Sayburç, Sefer Tepe, Harbetsuvan Tepesi, Gürcü Tepe, Çakmak Tepe, Medik, Kurttepesi, Taşlı Tepe, Ayanlar, Yoğunburç i Yeni Mahalle. W ramach tego przedsięwzięcia, które dotyczy niektórych z najwcześniejszych na świecie przykładów osiadłego życia prowadzone są badania na dziewięciu stanowiskach archeologicznych. Wykopaliska w Karahan Tepe ujawniły monumentalne struktury przypominające te z Göbekli Tepe. Stanowiska dzięki badaniom archeologicznym nadal rzucają nowe światło na historię ludzkości.


Załączniki

Kontakt dla mediów