Projekt „Kamienne Wzgórza” (Taş Tepeler) – seminarium archeologiczne w Warszawie

19 kwietnia 2023 roku o 11:00 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się seminarium archeologiczne pt. „The Land of Great Transformation”. Wykłady poprowadzą wybitni archeolodzy prof. Necmi Karul i prof. Arkadiusz Marciniak. Podczas wydarzenia nastąpi też otwarcie wystawy fotografii.

Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji, Uniwersytet Warszawski oraz Turecka Agencja Promocji i Rozwoju Turystyki (TGA) organizują seminarium archeologiczne i wystawę fotograficzną w Warszawie. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na temat zmian w historii ludzkości i licznych wykopalisk w Türkiye (Turcji) w ramach projektu „Kamienne Wzgórza” (Taş Tepeler). Specjalnie na tę okazję do Polski przyleci profesor Necmi Karul, który obecnie kieruje tym projektem. Wykład poprowadzi też polski archeolog, prof. Arkadiusz Marciniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który zajmuje się badaniami osady w Çatalhöyük.

Neolityczny Projekt Badawczy w Şanlıurfie (Şanlıurfa Neolithic Research Project), znany jako „Kamienne Wzgórza” (Taş Tepeler) obejmuje kompleksowe prace archeologiczne na terenie ośmiu stanowisk w południowo-wschodniej części Türkiye (Turcji): Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Gürcü Tepe, Sayburç, Çakmak Tepe, Harbetsuvan, Sefer Tepe i Yeni Mahalle. Stanowiska te datowane są na okres, w którym ludzie zmienili tryb życia na osiadły, co miało miejsce około 12 tysięcy lat temu. Wyniki, przeprowadzonych w ramach projektu, badań wskazują, że ludzie z tej epoki, podczas procesu osiedlania się, stworzyli wspaniałe konstrukcje, a także odznaczali się wysokim poziomem umiejętności artystycznych i wiedzy technicznej. Wraz ze zmianą stylu życia pojawiło się wiele nowych osiągnięć w sferze społecznej i technologicznej. W tym okresie powstały również zręby relacji społecznych i przemian gospodarczych, które doprowadziły nas do współczesności.

Badacze zaangażowani w to przedsięwzięcie są przekonani, że w rejonie Şanlıurfy znajduje się wiele miejsc podobnych do Göbekli Tepe pochodzących z wczesnego neolitu. W związku z tym, w ramach projektu, planowane jest rozpoczęcie dalszych prac archeologicznych w tym regionie, m.in. w Ayanlar, Mendik, Yoğunburç, Kurttepesi i Taşlı Tepe.

Necmi Karul jest profesorem archeologii na Uniwersytecie w Stambule i dyrektorem tamtejszego Instytutu Archeologii. Jeden z najważniejszych, współczesnych archeologów tureckich specjalizuje się w badaniach neolitu na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Anatolii. Obecnie koordynuje cały projekt „Kamienne Wzgórza” (Taş Tepeler), a osobiście kieruje badaniami wykopaliskowymi w Karahan Tepe – najważniejszym stanowisku w tym kompleksie. Ponadto jest dyrektorem badań w Göbekli Tepe, które od 2018 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Arkadiusz Marciniak jest profesorem archeologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi studia nad zmianami społecznymi i gospodarczymi w neolicie na terenie zachodniej Azji i Europy Środkowej. Od 2001 roku kieruje badaniami osady w Çatalhöyük z okresu późnego neolitu. Dodatkowo jest inicjatorem i propagatorem zooarcheologii społecznej, paradygmatu badawczego mającego na celu poznanie wielopłaszczyznowych relacji społecznych między ludźmi a zwierzętami.

Seminarium i wystawa fotograficzna „The Land of Great Transformation” odbędą się 19 kwietnia 2023 roku o 11:00 na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 


Załączniki

Kontakt dla mediów