Czas mądrości w Konyi - Rumi uhonorowany w 748. rocznicę śmierci

Dla uczczenia 748. rocznicy śmierci Mevlany Dżalaluddina Rumiego w Konyi odbyły się ceremonie Şeb-i Arus („Nocy poślubnej”). Mevlana Dżalaluddin Rumi, znany także jako Dżalal ad-Din al-Rumi, to suficki poeta oraz wybitny mistyk i filozof świata tureckiego i muzułmańskiego.

W tym roku odbyła się 84. ceremonia zorganizowana przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Turystyki. Obchody pod hasłem „Czas mądrości” rozpoczęły się 7 grudnia od wizyty w grobowcu Szamsa z Tabrizu oraz przemarszu „Czasu Mądrości”.

W ramach obchodów Şeb-i Arus zorganizowano szereg wystaw, konferencji oraz koncertów, a także szkolenia poświęcone Masnawi* w języku angielskim. Ceremonie zakończył w dniu 17 grudnia program Sema z udziałem Ministra Kultury i Turystyki Mehmeta Nuriego Ersoya.
Tegoroczna ceremonia końcowa obejmowała recytację Koranu, wykonanie muzyki sufickiej oraz dyskusję na temat Masnawi.

Seb-i Arus: Noc poślubna
Według Mewlewitów, noc śmierci (urs) Rumiego nazywana jest Şeb-i Arus, co po turecku oznacza „Noc poślubną”. Şeb-i Arus ma miejsce w nocy 17 grudnia, w rocznicę śmierci Rumiego. Nazwa „Noc poślubna” odzwierciedla podejście Rumiego do śmierci jako „wiecznych zaślubin z Bogiem”.

Rumi uważał Boga za „najwyższą miłość”, zaś dzień ponownego połączenia ze Stwórcą za „dzień największego błogosławieństwa — noc poślubną”. Zdaniem Rumiego istota człowieka jest boskim klejnotem, zaś śmierć to czas powrotu człowieka do prawdy i istoty, do Boga. Coroczne obchody, organizowane od roku 1937, nazywane są Międzynarodową Ceremonią Upamiętnienia Rocznicy Połączenia, czyli Şeb-i Arus.

W roku 2005 UNESCO uznała Ceremonię Mewlevi Sema odbywającą się w ramach ceremonii Şeb-i Arus za arcydzieło i  w roku 2008 wpisała ją na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. UNESCO ogłosiła także rok 2007, 800. rocznicę narodzin Rumiego, „Międzynarodowym Rokiem Rumiego”.

*Masnawi – monumentalne dzieło Dżalaloddina Rumiego uznane jest za jedno z największych arcydzieł literatury światowej i najważniejszy po Koranie tekst mistyczny islamu.


Załączniki

Kontakt dla mediów