Misja: zaangażowanie

Jeszcze nieco ponad rok temu rynek pracy określany był „rynkiem pracownika”. Dynamiczny rozwój wielu branż, powstawanie coraz to nowych firm i startupów oraz rozszerzanie oferty w ramach istniejących już struktur, owocowały szerokim wachlarzem ofert pracy oraz wzmożonymi działaniami headhunterów, stale poszukujących najlepszych specjalistów. Głównymi zadaniami pracodawców z obszaru HR – przed wybuchem pandemii – były więc utrzymanie istniejącego zespołu oraz rekrutacje wynikające z rotacji pracowników. Dziś, rok po pojawieniu się nowej rzeczywistości, przed rynkiem pracy stają zupełnie inne wyzwania.

Jakie? W znacznej mierze wynikające ze specyfiki sytuacji, z jaką przyszło się nam zmierzyć. Prawie połowa firm (48 proc.) biorących udział w tegorocznej edycji badania „Wyzwania Pracodawców 2021” wśród najważniejszych, wskazuje motywowanie pracowników w trakcie pracy zdalnej. Na drugim miejscu pracodawcy plasują zarządzanie zespołem w modelu zdalnym/mieszanym (38 proc. wskazań), a wśród istotnych aspektów wymieniają także kwestię powrotu do normalnego funkcjonowania firmy, na którą wskazało 32 proc. respondentów[1]. – Zaangażowani pracownicy to jeden z kluczowych elementów funkcjonowania firmy i zarazem jej najcenniejszy kapitał. Menadżerowie i liderzy stają dziś więc przed pytaniem, jak radzić sobie z zarządzaniem pracownikami, którzy z jednej strony są już naturalnie zmęczeni panującą sytuacją, z drugiej wciąż działają pod ogromną presją i  w środowisku dużego stresu - komentuje Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.

Budujmy relacje

O efektach rewolucji, która dokonała się na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy i jej wpływu na życie, także to zawodowe, mówi się coraz częściej. Organizacje dostrzegają m.in. brak równowagi między pracą, a sferą prywatną, poczucie niepewności i zagrożenia, a także rozluźnienie relacji w zespole i osłabienie poziomu przynależności do organizacji[2]. Co zrobić, aby przeciwdziałać tym niebezpiecznym tendencjom? Budowanie motywacji i zaangażowania stoi u podstaw każdego dobrze funkcjonującego biznesu. Zwłaszcza dziś warto docenić znaczenie poczucia celu i tzw. szerszej perspektywy. Tylko pracownik znający znaczenie swojej pracy dla całości organizacji będzie czuł się z nią związany. Ważne, aby uświadomić zatrudnionym, że ich miejsce w strukturach firmy nie ogranicza się tylko do obecnego stanowiska, ale zakłada możliwości rozwoju przez wiele lat. Kolejnym istotnym elementem są relacje. Interakcje między pracownikami mają ogromne znaczenie dla efektywności działań poszczególnych zespołów. Warto więc pomyśleć o stworzeniu strefy – również online - do ich budowania, nie tylko w kontekście służbowym. Wspólne zaangażowanie w akcje CSR, nieformalne spotkania na przysłowiową „kawę” czy udział np. w kulturalnych e-wydarzeniach to tylko niektóre propozycje. Dziś na znaczeniu zyskują także wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, którego pracownicy oczekują od swoich przełożonych. – Zrozumienie oraz zaufanie do pracowników wyrażające się m.in. stawianiem na samodzielność w realizacji poszczególnych zadań dają dziś zatrudnionym, jeszcze mocniej niż dotychczas, poczucie tak ważnego w czasie kryzysu celu - podsumowuje Tikhomiroff.

 

[1], 2 https://www.ca-staff.eu/media/publikacje/wyzwania-pracodawcow-2021_wyniki-badania.pdf

 

 


Załączniki

Kontakt dla mediów