Marketing społeczny

Marketing_spoleczny2.jpg
Działania za zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility) realizujemy od podstaw. Pracujemy z Zarządami Firm nad wprowadzeniem koncepcji CSR w strategię zarządzania daną organizacją. Zajmujemy się również kreowaniem projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności firm, ich realizacją, analizą, a także oceną.

Ostatnie realizacje Więcej realizacji»