Narzędzia autorskie

MOMENTUM®

 

Bardzo efektywne narzędzie komunikacji kontekstowej – po jego wdrożeniu nasi Klienci notują wzrost efektywności swoich działań PR na poziomie 30-40%. MOMENTUM polega na technikach stałego monitoringu sytuacji publicznych celem szybkiego i kreatywnego reagowania na zmiany, wykorzystywania pojawiających się okazji. W regularne zarządzanie systemem zaangażowany jest cały zespół agencji. Program został wypracowany w oparciu o filozofię amerykańskich praktyków PR „Go where media already are”.

 

 

DZEUS®

 

Kompletny program szkoleń, budowania i zarządzania reputacją ambasadorów medialnych. DZEUS zawiera też instrumenty z zakresu wykorzystania roli wizerunku ekspertów dla uwiarygodnienia reputacji firm, instytucji oraz marek.

Program składa się z 5 etapów: Dobór, Zakres, Edukacja, Umiejscowienie, Skanowanie. Opracowano je na podstawie wielu lat doświadczeń trenerów i konsultantów Agencji z zakresu kreowania wizerunku osób publicznych. Ambasadorzy medialni, którzy korzystają obecnie z programu DZEUS regularnie pojawiają się we wszystkich typach mediów, a liczba ich aktywność w TV czy radiu dochodzi do kilkudziesięciu rocznie.

 

 

OPTIMAS®

 

Narzędzie analityczne, które opisuje realny obraz reputacji Klienta wśród najważniejszych dla niego grup odbiorców i wskazuje najatrakcyjniejsze kierunki rozwoju jego wizerunku. Zdecydowaną przewagą OPTIMAS nad innymi modelami badań strategicznych w PR jest wieloaspektowy (cele, bariery, wymagania, możliwości) i wielopodmiotowy charakter. Analizuje on nie tylko potrzeby Klienta, ale też psychologiczne i materialne oczekiwania odbiorców, opierając się na dogłębnym badaniu ich motywacji (ang. consumer insight). Dopiero zestawienie wyników tych – często zdawałoby się przeciwstawnych – perspektyw daje realny obraz możliwości dalszego rozwoju i zarządzania reputacją marki Klienta.

Wyraz OPTIMAS pochodzi z języka łacińskiego i znaczy tyle co "należący do najlepszych, optymalny". Jednocześnie słowo to jest połączeniem pierwszych liter nazw elementów stanowiących mechanikę modelu: Obraz, Potrzeby, Trudności, Inspekcja, Mig, Atuty, Sedno.