Kontakt

Synertime Sp. z o.o.

ul. Nowoursynowska 101 e
02-797 Warszawa
tel: 22 544 05 00
info@synertime.pl

Zapytania w sprawie pracy lub praktyk prosimy kierować na odpowiedni adres e-mail: praca@synertime.pl lub praktyki@synertime.pl

NIP: 951-22-36-147
Regon: 141173151
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000291350
Konto bankowe: NORDEA BANK O. w Warszawie
66144011010000000006745482