Kontakt /Contact us

Zapraszamy do kontaktu! / Please do not hesitate to contact us!

Synertime Sp. z o.o.

ul. Al. Wyścigowa 4b, lok. 1-4,
02-681 Warszawa
tel.: 510 270 372
info@synertime.pl

 

Kontakt dla mediów/ Media contact:

Żaneta Kurczyńska
Wiceprezes Zarządu/ Vice President of the board
tel.: 668-132-415
z.kurczynska@synertime.pl

 

Zapytania w sprawie pracy lub praktyk prosimy kierować na odpowiedni adres e-mail: praca@synertime.pl lub praktyki@synertime.pl

NIP: 951-22-36-147
Regon: 141173151
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000291350
Konto bankowe: PKO S.A. w Warszawie
66144011010000000006745482